Απαντήσεις σε Ερωτήσεις
                  Κάθε ερώτηση έχει απάντηση!

 

 

Είμαστε εθελοντές και αυτός ο ιστοχώρος είναι χώρος υπηρεσίας για όλους προς όλους!!!

 

 

Μιας κι είναι ανθρώπινο να έχουμε ανάγκη από μιαν αντικειμενική γνώμη πάνω σε θέματα που μας προβληματίζουν, χωρίς να εκτεθούμε και χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να ξοδέψουμε μια περιουσία, απλά και μόνο για να λάβουμε μια συμβουλή. Έχουμε ανάγκη υπεύθυνων και βοηθητικών συμβουλών ή απλά να συζητήσουμε τα θέματά μας και με κάποιον άλλον, έξω από την οικογένειά μας, τους φίλους μας ή τον κύκλο των επαφών μας. Μπορεί να θέλουμε να ακούσουμε μιαν αντικειμενική άποψη πάνω στο θέμα μας, που θα μας βοηθήσει να δούμε τα γεγονότα από μία ίσως διαφορετική πλευρά. Να μοιραστούμε ανώνυμα τον "πόνο" μας και να λάβουμε υποστήριξη και συμβουλές εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

 

 

Από ανώνυμους εθελοντές προς ανώνυμους ενδιαφερομένους!

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας!

 

 

service2

info@answers2questions.net